Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Opdracht 4 : Officieuze klachten

De Raad en de Commissies ontvangen de officieuze klachten van de gedetineerden en van hun nabestaanden en ze onderzoeken de aanvragen.