Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Opdracht 2 : Adviezen en verslagen

De Raad en de Commissies verlenen adviezen aan de minister van Justitie over de uitvoering van vrijheidsstraffen. Ten behoeve van de federale Wetgevende Kamers en van de minister van Justitie, stellen ze jaarlijkse verslagen op.