Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Opdracht 1 : Toezicht

De Raad en de Commissies houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.