Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Centrale toezichtsraad en Commissies van toezicht
De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van toezicht van de gevangenissen houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.

De 5 opdrachten

De Raad en de Commissies houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.

De Raad en de Commissies verlenen adviezen aan de minister van Justitie over de uitvoering van vrijheidsstraffen.

De Raad coördineert en ondersteunt de werking van de Commissies van toezicht. 

De Raad en de Commissies ontvangen de officieuze klachten van de gedetineerden en van hun nabestaanden en ze onderzoeken de aanvragen.   

In het kader van de wet van 12 januari 2005 kan de Commissie een bemiddeling tussen de directeur van het gevangenis en de gedetineerde organiseren. Het is ook voor een gedetineerde mogelijk een klacht in te dienen tegen de beslissing van de directeur. Een commissie van beroep opgericht door de centrale raad is ook voorzien. Deze bepalingen zijn nog niet van toepassing.