Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

U bent hier |

Onthaal / Nieuws / De nationale dagen van de gevangenis 2015

De nationale dagen van de gevangenis 2015

Publication date: 
28/09/2015 - 18:00
Ook dit jaar zulle nationale dagen voor de gevangenis van 14 tot 22 november 2015 plaatsvinden op het initiatief van de Centrale toezichtsraad voor het gevangenis.

November 2014: de eerste editie van de NDG in België, met als thema "Het dagelijkse leven in de gevangenis", was een groot succes.

Die dagen zijn immers pas echt zinvol indien zij worden gesteund door de verenigingen in het veld, overeenkomstig hun middelen en hun ideeën. De evenementen zullen organiseert worden in de periode van 14 tot 22 november 2015.

Dit jaar is het thema "Een zee van tijd..." gekozen, een reflectie dus over de tijd in de gevangenis: verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen, enz. 

De gevangenis maakt deel uit van de samenleving, net als scholen of ziekenhuizen. Zij gaat iedereen aan, of zou dat althans moeten zijn, ook wie nog nooit in de gevangenis is beland of er nooit zal terechtkomen.

De dagen gaan uit van een charter waarvan de kernboodschap luidt: een gedetineerde is in de eerste plaats een persoon. Hij mag niet worden herleid tot de gepleegde delicten; zijn identiteit, afkomst en overtuigingen moeten worden gerespecteerd zoals die van elke burger.

Deze tweede editie moet nog geslaagder en levendiger zijn dan de eerste. 

http://www.jnp-ndg.be

Radio Campus : https://www.mixcloud.com/suzanne-lafleche/inauguration-de-la-journ%C3%A9e-nationale-de-la-prison-partie1/

Documenten: 

Niet te missen

  • Bij elke gevangenis is een commissie van toezicht ingesteld, bestaande uit vrijwilligers. Op 31 december 2016 telden we 296 vrijwilligers (274 leden en 22 secretarissen), verdeeld over 31 commissies van toezicht.
  • Elk jaar organiseert de centrale raad een studiedag voor de leden van de commissies van toezicht. Als mogelijk thema hadden de leden van de centrale raad gedacht aan "behandeling van de klachten van de gedetineerden in Nederland" en vervolgens "gevangenis en radicalisering". Dat tweede voorstel heeft het uiteindelijk gehaald.